Privatumo politika

Šioje kelioniuritmu.lt privatumo politikoje aprašoma, kokią informaciją renkame ir kaip ją naudojame.

1. Bendrosios nuostatos
1.1. Ši privatumo politika reglamentuoja internetinio puslapio (toliau – kelioniuritmu.lt) ir kelioniuritmu.lt lankytojo (toliau – Jūs, Jūsų) pagrindinius asmens duomenų rinkimo, tvarkymo ir saugojimo principus bei tvarką.
1.2. Jūsų asmens duomenų rinkimą, tvarkymą ir saugojimą nustato ši privatumo politika, Lietuvos Respublikos Asmens duomenų teisinės apsaugos įstatymas ir kiti teisės aktai.
1.3. Internetiniame puslapyje nurodydami savo asmens duomenis, sutinkate, kad kelioniuritmu.lt juos valdys ir tvarkys šioje privatumo politikoje bei teisės aktuose numatytais tikslais, priemonėmis ir tvarka.
1.4. Mes įsipareigojame parduoti kelionės fiziniams asmenims, kurie yra ne jaunesni nei 18 metų. Jei Jūs esate jaunesnis nei 18 metų, Jūs galite pirkti tik su tėvų ar globėjų sutikimu.

2. Asmens duomenų rinkimas, tvarkymas, saugojimas
2.1. kelioniuritmu.lt vadovaujasi šiais pagrindiniais asmens duomenų tvarkymo principais:
2.1.1. Asmens duomenys renkami apibrėžtais ir teisėtais tikslais.
2.1.2. Asmens duomenys tvarkomi tiksliai ir sąžiningai.
2.1.3. Asmens duomenys nuolat atnaujinami.
2.1.4. Asmens duomenys saugojami ne ilgiau, nei to reikalauja nustatyti duomenų tvarkymo tikslai.
2.1.5. Asmens duomenis tvarko tik tie darbuotojai, kuriems suteikta tokia teisė.
2.1.6. Visa informacija apie tvarkomus asmens duomenis yra konfidenciali.
2.2. kelioniuritmu.lt gerbia kiekvieno Jūsų teisę į privatumą. Jūsų asmens duomenys (vardas, pavardė, amžiaus grupė, telefono numeris, elektroninio pašto adresas ir kita užsakymo ir rezervavimo formoje nurodyta informacija) renkami ir tvarkomi šiems tikslams:
2.2.1. Apdoroti Jūsų kelionių užsakymus;
2.2.2. Išrašyti finansinius dokumentus (pvz., sąskaitas faktūras);
2.2.3. Spręsti problemas, susijusias su kelione;
2.2.4. Vykdyti kitus sutartinius įsipareigojimus;

3. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1. Asmens duomenų perdavimas trečiosioms šalims
3.1.1. Pardavėjas turi teisę perduoti informaciją trečioms šalims, tik punkto 2.2 tikslams pasiekti.
3.1.2. Tik Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.
4. Užsakymo pateikimo taisyklės
4.1. Jūs užsakymo formoje turite pateikti pilną, išsamią ir teisingą informaciją apie save. Jeigu rezervaimo formoje Jūs pateikiate netikslius, melagingus ar klaidinančius duomenis, mes turime teisę anuliuoti Jūsų rezervaciją ir ištrinti duomenis.

5. Susiekimo formos
5.1. Duomenys, kuriuos pateiksite susisiekimo, užsakymo, rezervavimo formose bus naudojami, norint su Jumis susisiekti, pageidaujama tema. Šie duomenys nėra saugojami duomenų bazėse ir nebus panaudoti rinkodaros tikslais ar perduoti tretiesiems asmenims.

6. Slapukai (angl. cookies)
6.1. Slapuką sudaro informacija, tinklo tarnybinės stoties siunčiama interneto naršyklei ir laikoma naršyklės. Ši informacija vėliau siunčiama atgal tarnybinei stočiai kaskart, kai naršyklė paprašo puslapio iš tos tarnybinės stoties. Tai leidžia tai tinklo tarnybinei stočiai identifikuoti ir sekti interneto naršyklę. Mes naudojame Google Analytics naudojimuisi šia interneto svetaine analizuoti. Google Analytics generuoja statistinę ir kitą informaciją apie naudojimąsi svetaine panaudodama slapukus, kurie laikomi vartotojų kompiuteriuose. Generuojama su mūsų interneto svetaine susijusi informacija yra naudojama kurti ataskaitas apie naudojimąsi šia interneto svetaine. Šią informaciją laikys Google. Google privatumo politika prieinama čia. Pas mus besireklamuojantieji arba mokėjimo paslaugų teikėjai irgi gali siųsti Jums slapukus. Savo interneto svetainėje mes skelbiame Google Adsense interesais paremtas reklamas. Jas taip, kad atspindėtų Jūsų interesus, parenka Google. Kad nustatytų Jūsų interesus, Google seks Jūsų elgesį internete naudodama slapukus. Jūs galite peržiūrėti, ištrinti ir pridėti interesų kategorijas, susietas su Jūsų naršykle, naudodami Google bendrovės Ads Preference Manager, kurį galima rasti čia. Jūs galite atsisakyti Adsense partnerių tinklo slapuko čia . Tačiau šiame atsisakymo mechanizme naudojamas slapukas, ir jeigu Jūs ištrinsite slapukus iš savo kompiuterio, tai Jūsų atsisakymas nebus išsaugotas. Kad užsitikrintumėte, jog atsisakymas būtų išsaugotas konkrečiai naršyklei, turėtumėte naudoti Google naršyklės įskiepį, kurį galima rasti čia . Dauguma naršyklių leidžia Jums nepriimti jokių slapukų, nors tam tikros naršyklės leidžia Jums nepriimti tik trečiųjų šalių slapukų. Pavyzdžiui, Internet Explorer naršyklėje galite atsisakyti visų slapukų spausdami „Tools“ > „Internet Options“ > „Privacy“ ir pasirinkdami „Block all cookies“ (tai daroma paslenkant perjungiklį). Tačiau visų slapukų blokavimas turės neigiamą įtaką galimybei naudotis daugeliu interneto svetainių, įskaitant šią.

7. Facebook Pixel
7.1. Šiame internetiniame puslapyje įdiegtas Facebook Pixel kodas. Jis skirtas matuoti Facebook reklamos efektyvumą ir rodyti vartotojui aktualią reklamą ateityje. Daugiau apie Facebook Pixel veikimo principus galite sužinoti čia.

8. Taisyklių keitimas ir baigiamosios nuostatos
8.1. kelioniuritmu.lt turi teisę iš dalies ar visiškai pakeisti privatumo sąlygas apie tai pranešdami interneto svetainėje. Tolimesnis naudojimasis mūsų tinklapio paslaugomis reiškia šių taisyklių laikymąsi. Visi iškilę nesutarimai ir ginčai sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami pagal LR įstatymus.